Markermeer-IJmeer
Markermeer-IJmeer
Markermeer-IJmeer

Conferentie Markermeer-IJmeer 2019

Dynamiek en verbinding

Het Markermeer-IJmeer: een groot zoetwatermeer van internationaal natuurbelang in het hart van Nederland. Overheden en bedrijfsleven werken samen om het gebied vitaler en veerkrachtiger te maken. Ingezet wordt op projecten die de dynamiek in het gebied vergroten en betere verbindingen met het achterland mogelijk maken. Graag nodigt de Stuurgroep Markermeer-IJmeer u uit voor de conferentie Markermeer-IJmeer.

Natuurcollege 'Hoe maken we van het Markermeer-IJmeer en omliggende natuur weer een robuust ecosysteem?'

Een belangrijk programma onderdeel is het natuurcollege. Vanuit de vraag 'Hoe maken we van het Markermeer en omliggende natuur weer een robuust ecosysteeem? ' deelt professor Piet Verdonschot zijn ervaring en visie over nieuwe natte natuur in een urbane delta. En Marius Brants, kernteamlid NL Delta, bespreekt de lessen die hij geleerd heeft bij het opbouwen van NLDelta.

College: Nieuwe natte natuur in een urbane delta
door Prof.dr.ir. Piet Verdonschot – Wageningen Universiteit - Aquatisch herstelecoloog

Piet Verdonschot doet al ruim veertig jaar onderzoek naar de structuur en het functioneren van nieuwe en herstelde wetland-ecosystemen en het integreren van verschillende abiotische en biotische stuurfactoren en processen in wetlands van een meter boven tot meters onder de waterspiegel. In dit college past hij zijn ervaring en visie toe op het Markermeer-IJmeer en in het bijzonder op het project Oostvaardersoevers.

College: "De NLDelta aanpak". Wat kan het Markermeer-IJmeer hiervan leren?’
door Marius Brants – WNF - Initiatiefnemer en Kernteamlid NLDelta

NLDelta staat voor de ontwikkeling van natuur, economie en leefbaarheid in het dynamische deltagebied dat strekt van Loevestein en Kinderdijk, via Biesbosch en Haringvliet tot in de zoute Voordelta. Een gebied dat bestaat uit aaneengeschakelde, robuuste natuurgebieden en rijk cultureel erfgoed, verbonden door water.

Marius Brants schetst in zijn college zijn droom over de Nederlandse Delta. Hij bespreekt de lessen die hij geleerd heeft bij het opbouwen van NLDelta. Een ambitieus programma waarin overheden, organisaties en bewoners werken aan robuuste, veerkrachtige deltanatuur en de beleving daarvan. Met elkaar zetten zij de schouders onder projecten die leiden tot optimaal verbonden natuurgebieden, betere beleefbaarheid, goede verbindingen, trotse bewoners en een herkenbare identiteit. Welke kansen en bedreigingen ziet hij voor het project Oostvaardersoevers?

De natuurcolleges deltanatuur vormt een reeks die EMS FILMS in opdracht van LIFE IP Deltanatuur en in samenwerking met partners in de komende jaren gaat opnemen en uitzenden. Inspirerende sprekers vanuit non-profit organisaties, overheid, bedrijfsleven en wetenschap delen via korte colleges hun inzichten, aanpak en de ontwikkelingen op het vlak van deltanatuur. LIFE IP Deltanatuur maakt zich sterk voor een uniek Nederlands deltagebied, waarin Europa’s meest waardevolle flora en fauna beschermd en ontwikkeld worden. En waarin natuur, veiligheid en economie met elkaar verenigd en in balans zijn.

Workshops

In het tweede deel van het programma kunt u kiezen uit verschillende workshops waarin wij graag met u in gesprek gaan over projecten en interessante ontwikkelingen. U kunt kiezen uit:

Thema Resultaten voor de natuur

Ronde 1: Workshop Natuurthermometer

Binnenkort verschijnt voor de tweede keer de Natuurthermometer Markermeer-IJmeer. De thermometer geeft indicatief aan hoe het staat met de natuurwaarden in het gebied. Tijdens de workshop worden de resultaten gepresenteerd en wordt ingegaan op de verschillen met de eerste versie.

Jacco Maissan – Provincie Flevoland

Ronde 2: Workshop KIMA

Het Kennis- en Innovatieprogramma Marker Wadden (KIMA) onderzoekt de resultaten van de aanleg van Marker Wadden op het gebied van ecologie en waterbouw. Tijdens de workshop hoort u meer over de onderzoeken en de eerste resultaten.

Wiegert Dulfer  – KIMA/Rijkswaterstaat

Thema Van Panorama naar uitvoering

 Ronde 1: Workshop Ecologische maatregelen Markermeer-IJmeer

Tijdens deze workshop staan 2 projecten centraal: de aanleg van Trintelzand bij de Houtribdijk en het Ambitieprogramma Ruimtelijke kwaliteit kustzone Hoorn-Amsterdam. Tijdens de workshop hoort u meer over deze projecten die bijdragen aan de versterking van de natuur in het gebied

Marieke Werkman – Rijkswaterstaat - Trintelzand
Marc Schepers – Provincie Noord-Holland – Ambitieprogramma Ruimtelijke kwaliteit kustzone Hoorn-Amsterdam

Ronde 2: Workshop Oostvaardersoevers

Rijkswaterstaat en provincie Flevoland werken met partijen uit de regio aan een onderzoek om het Markermeer, Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen te verbinden tot een toekomstbestendig zoetwater ecosysteem. Tijdens de workshop hoort u meer over de ambitie, de stand van zaken en wordt met u het gesprek aangegaan over mogelijkheden die u ziet.

Petra van Konijnenburg – Rijkswaterstaat
Arjen van der Schee – Provincie Flevoland

Thema Recreatie

Ronde 1: Workshop Nationaal Park Nieuw Land

In oktober 2018 is het Nationaal Park Nieuw Land opgericht dat bestaat uit de Oostvaardersplassen, Lepelaarplassen, Marker Wadden en een deel van het Markermeer. Wat betekent de oprichting van een nationaal park en de samenwerking tussen de acht partners voor de natuur en natuurbeleving van de nationale en internationale bezoekers en voor de bekendheid van het gebied?

Mark Waaijenberg – Provincie Flevoland

Ronde 2: Workshop Waterplanten

Het Markermeer-IJmeer is een aantrekkelijk watersportgebied. De aanwezigheid van waterplanten zorgt daarbij in een aantal situaties voor overlast. In deze workshop wordt ingegaan op welke maatregelen genomen worden en hoe er samengewerkt kan worden.

Anja Ooms – Provincie Noord-Holland
Rita Braam – Coöperatie Gastvrije Randmeren

Informatiemarkt

Op de informatiemarkt willen wij u een overzicht geven over wat er speelt in en rondom het gebied en kunt u met betrokkenen in gesprek.